top of page

Södra köper från Kleffan.


Kleffan AB har avyttrat fastigheten Byvägen 8 i Klevshult för 1,5 Mkr.

– Fastigheten är en fin fastighet och försäljningen är ett ytterligare steg mot renodlingen av vårt bestånd, kommenterar Carl Johansson, VD för Kleffan AB.

Köparen tillträder fastigheten 1 mars 2022.
– Fastigheten är en historisk fin fastighet och försäljningen är ett ytterligare steg mot renodlingen av vårt bestånd, kommenterar Carl Johansson, VD för Kleffan AB

Comments


bottom of page