top of page

Kleffan AB - tecknat avtal om nya lager lokaler för STC Lager AB.Kleffan AB tillsammans med ST Bygg & Plattsättning fått i uppdrag av STC Lager AB att utföra en nybyggnation av lagerlokaler. Fastigheten är den första av sitt slag att uppföras i kvarteret och kommer vara en viktig kugge i utvecklingen av det resterande området Båramo, Skillingaryd.

Avtalet innefattar 1152 m2 nybyggnation av 12 nya lager lokaler.


- Vi har haft ett mycket bra samarbete där vi tillsammans med beställare och brukare optimerat en byggnad för färdigställande redan Q1 2022, säger Carl Johansson på Kleffan AB.
bottom of page