top of page
  • calle1079

Kleffan AB tecknar avtal med Vrigstad Padel.I April 2021 meddelande Kleffan AB att bolaget har förvärvat cirka 4 000 kvadratmeter mark av V-Timber. Nära Vrigstad Centrum, med infart från Stockarydsvägen 12. Marken ska användas till att uppföra en ny padelhall. Padelhallen som anläggs kommer att rymma 3 padelbanor och fastigheten får en total yta om 792 kvm. Padelhallen blev klar den 13 sept 2022.

Totalentreprenad utfördes av AxelAndersson & Son


Padel som sport är här för att stanna och det är därför glädjande att vi fått möjligheten att bygga på attraktiv mark i Vrigstad där vi nu håller på att uppföra en modern padelanläggning i toppklass. Vrigstad Padel är etablerad samt engagerade personer ifrån Vrigstad. Vi ser fram emot att tillsammans med dem kunna utveckla anläggningen och erbjuda invånarna i Vrigstad med omnejd en ny mötesplats för sporten”, kommenterar Carl Johansson, VD på Kleffan AB.Comments


bottom of page